messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 104
เดือนนี้2,648
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,439
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ขยะ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
วันขึ้นปีใหม่ 2567
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
 
insert_drive_file O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ยกระดับ 30 บาทรักษา ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ 4 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเที่ยวสงกรานต์
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดแยกขยะและการนำไปใช้
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศแจ้งการยืนยันสัทธิ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567


ITA 2024


แบบสำรวจความพึงพอใจและร่วมแสดงความคิดเห็น


folder O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
ติดต่อสื่อสารกับ-ทต-ห้วยป่าหวาย

check_circle คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย


image สินค้าชุมชน OTOP

ตะลิงปลิงเเช่อิ่ม คุณอ้วน[17 มีนาคม 2566]

เเคปหมู ผู้ใหญ่ปุ้ย[17 มีนาคม 2566]

น้ำอ้อย คุณอ้วน[17 มีนาคม 2566]
image รูปภาพประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ[1 มกราคม 2567]

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ[1 มกราคม 2567]

ประกาศผลคะแนน ITA2566[6 ตุลาคม 2566]
camera_alt ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]

โครงการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ขยะ และกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”[1 เมษายน 2567]

กิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ [15 กุมภาพันธ์ 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ