เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file กำหนดมาตรการการใช้สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวายข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประชาสัมพันธ์ : การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo สายด่วน โควิด-19 ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบรักษา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ติดเชื้อโควิด19 เข้าระบบรักษาดูแลที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสระบุรี การให้สวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo ประกาศ : กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประชาสัมพันธ์ ;รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านครอบครัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปีสกินตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3