เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder O18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใชัประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file 11.แผนจัดการความรู้ ทต.ห้วยป่าหวาย ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file 10.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file 9.นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file 8.การพัฒนาองค์ความรู้โดยการส่วบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file 7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file 6.กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file 5.แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file 4.ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file 3.การสรรหารับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file 2.การสรรหารับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file 1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1