เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษา
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก