เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางจันทรา มิทิน
ครู
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริลักษณ์ สุขศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอ้อย ชิเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางโสภา พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางชุติมา ดีมูลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวศันสนีย์ มงคลรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวดวงแก้ว สุทธิฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศนีย์ มั่นประสงค์
ผู้ดูแลเด็ก