เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบโทมนัส ศรแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 086-7986070
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-4235606
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข