เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๖๒๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน :
30 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๑,๔๖๓ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน :
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสาย บ้านนายประวัติ สาระวงษ์) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๕๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 5
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายหลัง วัดดอยหินปูน) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสาย บ้านนายคำพา ทองมาลา) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสาย ซอยหนองเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายซอยวัลภา) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้าน นายสมหวัง บุญเพิ่ม) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย            เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้าน นายสะอาด ประสิทธิ์) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๖๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน :
18 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๑๒๐ เมตร และท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ห้ามจับปลาและสัตว์น้ำทุกชนิด ขนาด ๑๕๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ITA ขนาด ๖๐๐ x ๒๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
17 พฤศจิกายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมพื้นที่, โดเมนเนม huaypawai.go.th และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 1
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 4
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 3
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 850 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43