messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder O18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใชัประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
11.แผนจัดการความรู้ ทต.ห้วยป่าหวาย ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
10.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
9.นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
8.การพัฒนาองค์ความรู้โดยการส่วบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
6.กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
5.แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
4.ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
3.การสรรหารับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
2.การสรรหารับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1