เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder O14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ งานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง (-งานการเงิญและบัญชี , -งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ,-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1