messager
 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call 04 ข้อมูลการติดต่อ folder การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดันหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สบ.ถ 107-042 (สายหน้าวัดใหม่สุวรรณโณถึงวัดหนองโป่ง) หมู่ที่ 5,9,10 ตำบลห้วยป่าหวาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,014 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,056 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สบ.ถ 107-047 (สายบ้านนางทองขัน ยอดปิ่น) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบุ่ง ตำบลห้วยป่าหวาย กว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายเจริญ มีแก้ว) ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 420 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล แบบหอถังลูกบอล (บริเวณบ้านนายละเอียด ภาบุตร) ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1