เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
folder คำสั่ง/ประกาศการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file การมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ส่วราชการในสังกัด 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ทุกส่วนราชการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนภายในกอง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1