เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
รายละเอียด : วันที่ 27 เม.ย. 2565 แต่เวลา 09.00 น. อำเภอพระพุทธบาท โดย นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร เชื้อเมืองพาน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกาชาด , นายศักดาพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายประสิทธิ์ เคหะทอง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย , นางศุภลักษณ์ จึงเกษมโชคชัย สมาชิกเหล่ากาชาดฯ , นางสาววาสนา หยวกฉิมพลี กำนันตำบลห้วยป่าหวาย , ฝ่ายปกครองตำบลห้วยป่าหวาย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำภอพระพุทธบาทที่ 8 ลงพื่นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลห้วยป่าหวาย จำนวน 10 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ผู้โพส : admin