เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย call ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 160
เดือนนี้5,978
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)40,944
ทั้งหมด 180,334

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ???? ???? เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร...
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 สำหรับทหารกองเกินที่ มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2547-2549 ) และ อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2538-2545 )
⚠เตือนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ❗️ ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ⛈
????ประกาศ จากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ???? แจ้งประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ( แทนตำแหน่งที่ว่าง ) ในวันวันอาทิตย์ที่ 22...
????ประชาสัมพันธ์???? ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง “ร่วมการใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง”  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลห้วยป่าหวาย แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.????️ ...
✨วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)...
????ประชาสัมพันธ์???? แผนการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 / 67 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ตามเวลาดังนี้  ????เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. เป็นของหมู่ที่ 1 ถึง...
 
insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
สรุปผลการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

chat_bubble O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
แบบสำรวจความพึงพอใจและร่วมแสดงความคิดเห็น


No Gift Policy


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491
นายประสิทธิ์ เคหะทอง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย
โทร : 061-9354491

check_circle คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย


image สินค้าชุมชน OTOP
ตะลิงปลิงเเช่อิ่ม คุณอ้วน [17 มีนาคม 2566]
เเคปหมู ผู้ใหญ่ปุ้ย [17 มีนาคม 2566]
น้ำอ้อย คุณอ้วน [17 มีนาคม 2566]
 
image รูปภาพประชาสัมพันธ์
ประกาศผลคะแนน ITA2566 [6 ตุลาคม 2566]
ประกาศผลคะแนน ITA [8 สิงหาคม 2565]
No Give Police [29 มีนาคม 2565]
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น [27 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวประจำปี 2566-67 ครั้งที่ 3 [27 กันยายน 2566]
ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 [26 กันยายน 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ